Enter your keyword

Result 2017-18 Batch

 1. Shriya Deshpande. 96.6% (Maths 99/100, Science 97/100)
 2. Nakshtra Garde. 96% (Maths 99/100, Science 97/100)
 3. Swarali Pawar. 94%
 4. Nikita Patil 93.8% (Maths 100/100, Science 95/100)
 5. Mohini Shendye 92.8% (Maths 98/100, Science 90/100)
 6. Rugved Dharmadhikari 92.8% (Maths 98/100, Science 98/100)
 7. Anusha Khedekar 92.4% (Maths 94/100, Science 95/100)
 8. Mithilesh Kumbhar 89.6%

Result 2017-18 Batch (CBSE)

 1. Neha Mohite. 92.2%
 2.  Sourish Waikar. 88.9%
 3.  Rajdeep Umrani. 86.20%
 4.  Pradnya Patil. 85.2%

Result 2016-17 Batch

 1. Pranav Kulkarni. 98.8%
 2. Chinmayee Kulkarni. 98.2%
 3. Sneha Herlekar. 95.8%
 4. Sanika Joshi. 92.8%
 5. Shreya Joshi. 92.2%
 6. Sharvari Deshpande. 92.2%
 7. Nishant Pangare. 91.2%
 8. Ketaki Kavi. 90.4%
 9. Akanksha Jadhav 90.2%
 10. Sayali Bansode 90%
 11. Rutuja Shastri. 90%

Result 2015-16 Batch

 1. Nishant Jagtap 96.6%
 2. Nikita Kadam 94.8%
 3. Saloni Jagade. 94.4%
 4. Shruti Tilak 93.20%
 5. Aditya Joshi 92.20%
 6. Kaushik Nerlekar 91%
 7. Shantanu Khandekar 90.20%
 8. Vaishnav Kshirsagar 90%
 9. Aditi Gunjal 90%

 Result 2014-15 Batch

 1. Shivani Athani 96.4%
 2. Priyanka Nale 95.6%
 3. Snehal Ware 94.4%
 4. Bhagyashree Kulkarni 94%
 5. Sarika Deshpande 94%
 6. Sheyas Gokhale 93.60%
 7. Manas Bedekar 93.20%
 8. Pratik Ghodake 92%
 9. Janhavi Joshi 91%
 10. Harshada Jadhav 91%
 11. Sourabh Godse 90.80%
 12. Sanika Kadam 90.20%
Menelik Watson Jersey